Tepke

Anasayfa / Tepke
Tepke

Tepke

Tepke

 

Sanatçılar: Cansu Kahraman, Damla Çil, Elif Aktaş, Elif Aydemir, İbrahim Özsözgün, Ömer Yüksek, Seher Bediha Yılmaz, Tünay Tunç, Yıldız Dilara Sipahioğlu ve Sena Gökçeoğlu 

 Küratör: Sena Gökçeoğlu 

 Sergi Tarihi: 10 Aralık – 31 Aralık 2021 

 Sergi ve Eserler Hakkında İletişim: senagokceoglu@gmail.com 

“Bir ormanda, birçok kez, ormana kendimin bakmadığını hissettiğim olmuştur. Kimi günler ağaçların bana baktığını, bana konuştuğunu hissettim… Ben oradaydım, dinliyordum…”  

Andre  Marchand  

Tepke, herhangi bir durum karşısında organizmanın refleksidir. Her ne kadar göz, baktığını doğrudan algılasa da sanatçılar, görme eylemini dolaylı biçimde ifade ederler. Böylece, bakma edimi ve görme edimi farklılaşır.  Sanatçı, tıpkı yansımaları oluşturan su gibi, görüntü kümelerini bozarak farklı anlamlar yaratır. Bu yansı bazen dalgalanmalarla dağılır, bazen tamamen görünürdür, kimi zamansa kaybolur… 

Sanatçı, her üretiminin sonucunda imgeleri yeniden anlamlandırır. Bu tekrarlayan nitelendirme, tepkesel bir durumu ortaya çıkarabilir. İmge, sürekli olarak anlam değiştirebilir ve farklılaştığı takdirde sanatın büyüsünü oluşturarak üretimlerin gizi haline gelir. 

Sena Gökçeoğlu küratörlüğünde 10 genç sanatçının eserlerinden oluşan “Tepke”, bu genç sanatçıların bakma edimine odaklanan eserlerini, izleyicinin bakış açısıyla birleşmeyi amaçlar.  

Cansu Kahraman (1991, Bursa) 2010-2016 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Resim Ana Sanat Dalını kazandı. 2020 yılında Yüksek Lisans programından mezun oldu. Çeşitli ödülleri kazanmasının yanı sıra, 2021 yılında Nuri İyem Resim Ödülünü kazanan sanatçı, çeşitli karma sergilerde yer almış, Akademililer Sanat Merkezinde ilk kişisel sergisini de açmıştır.  

Damla Çil (1994, İzmir) 2009-2013 yılları arasında İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 2013-2020 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde eğitim gördü. Mimar Sinan Üniversitesinde Yüksek Lisans Resim Programı’na devam etmektedir. Çeşitli karma sergide eserleri sergilenen sanatçı, 2017 yılında Can Ayan Baskı Yarışmasında 1.lik, 2018 yılında Art Basel Seyahat Bursu’na hak kazanmış ve 2020 yılında düzenlenen Ulus Lions Kulübü Resim Yarışması 1.lik ödülüne layık görülmüştür.   

Elif Aktaş (1995, İzmir) güzel sanatlar eğitimine Buca Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde başladı. 2013 yılında okulu birincilikle bitirdi ve aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nü kazandı. Lisans eğitimi boyunca atölye haricinde litografi, gravür ve serigrafi baskı atölyelerinde çalıştı. 2017 yılında İpek Ahmet Merey başarı ödülüne layık görüldü. 2018-2019 yılları arasında Erasmus programı ile Universidad Complutense de Madrid, İspanya’da eğitim gördü. Bu dönemde Avrupa’nın önemli sanat müzelerinde sanatsal araştırmalarını sürdürdü. 2020 yılında resim bölümünü ikincilikle bitirerek Sabancı Sanat ödülü almaya hak kazandı. Şu anda aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.   

Çalışmalarında, modern bilimin farklı gezegenlere yaptığı yolculuklardan ve dünya dışı yaşam arayışlarından ilham alan sanatçı, çalışmalarında farklı mekânlar kurgulayarak, atmosferik etkiyi ve elementlerin dönüşümünü resmin plastik ögelerini kullanarak çözümlemeye çalışır. 

Elif Aydemir (1990, Bursa) Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü eğitiminden sonra, 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008-2015 yılları arasında Nedret Sekban ve Ahmet Umur Deniz atölyesinde resim eğitimi almıştır. Akademik eğitiminden sonra resim çalışmalarına kendi atölyesinde İstanbul’da devam etmektedir. Birçok yarışmada sergileme ödülü almıştır ve 2014 yılında Lions Klubü Yeni Arayışlar Yarışmasında üçüncülük ödülü almıştır. 

İnsan ve kadına ait duygu durumları ile birlikte psikolojik toplumsal sorunlarını, kaygılarını ve hayattaki duruşlarını; kimi zaman kalabalıklar içinde, kimi zaman salt bir beden yahut bir portre aracılığı ile kendi üslup algısıyla yansıtmaktadır. Doğanın coşkun ilhamla dolu lirik tavrını resimlerde kadınlarla özdeşleştirip kullanma ihtiyacı duymaktadır. 

İbrahim Özsözgün (1994, Diyarbakır) 2008-2012 yılları arasında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 2012-2017 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümünde eğitim gördü. 2018 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans Resim Programı’na devam etmektedir.  

Resimlerinde insan figürünü merkez aldığı temalarıyla kişisel imgelerini oluşturmaktadır. Çeşitli karma sergi ve fuar etkinliklerinde eserleri sergilenen sanatçı, 2015 yılında, Ulus/İstanbul Lions Kulübünün ‘Yeni Arayışlar’ yarışmasında birincilik ve 2016 yılında düzenlenen, Ahmet Merey Resim Yarışmasında Başarı ödülü kazanmıştır. 

Ömer Yüksek (1994, Berlin) 2008-2012 yılları arasında Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’ nde, 2012-2017 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’ nde, 2017-2020 yılları arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Resim Bölümü’ nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.  

Resimlerini kadın imgesi üzerine oluşturan sanatçı, kaygı temasını da resimlerinde sıklıkla kullanır. Birçok karma sergi ve sanat fuarına katılan sanatçı çalışmalarına İstanbul’ da devam etmektedir.      

Seher Bediha Yılmaz (1983, Trabzon) 2003-2010 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim bölümünde eğitim gördü. Çeşitli karma sergilerde eserleri sergilenen sanatçı, 2018-2019 yılları arasında Pasajda Bir Yıl projesinde de çalışmıştır.   

Sena Gökçeoğlu (1994, Yozgat) 2008-2012 yılları arasında Denizli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünden, 2012-2017 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim bölümü, Nedret Sekban, Ahmet Umur Deniz atölyesinden mezun oldu. 2017-2020 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim bölümü Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2017 Yılında ‘Base’ projesinde yer aldı ve çeşitli karma sergi ve fuar etkinliklerinde eserleri sergilendi. 

Çalışmalarında yer alan insan bedenini; retinal gözlemden uzak, anonim bir duygunun kimliksiz beden imgeleriyle ele almaktadır.  

Tünay Tunç (1987, Razgrat, Bulgaristan) 2001-2005 yılları arasında Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde aldığı eğitimin ardından, 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. 

Sanatçının kişisel sergileri arasında; Doruk Sanat Galerisi (İstanbul 2012 ve 2014)’’Mesafeler’’ ve ‘’Göl ile Yer Arasında’’, Soyut Sanat Galerisi (Ankara 2015) ‘’Öteki Rüzgâr’’İdil Sanat Galerisi (İstanbul 2016) ve ‘’ Başka Bir Yer’’ bulunur.  Çeşitli karma sergi ve fuar etkinliğinde eserleri sergilenen sanatçı, aralarında Devlet Resim Heykel Yarışması Başarı Ödülü de bulunan dört ödülü bulunmaktadır. 

Yıldız Dilara Sipahioğlu (1998, İstanbul) 2016 yılında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun oldu. Aynı sene Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümüne girerek, Ahmet Umur Deniz Atölyesinde çalışmalarını devam ettirmektedir. 2019-2020 Güz Döneminde Erasmus+ Programı aracılığıyla Krakow/Polonya’da bulunan Jan Matejko Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitimini tamamlamıştır.