İktidarsız Ev

Anasayfa / İktidarsız Ev
İktidarsız Ev

İktidarsız Ev

İktidarsız Ev

Sanatçılar: Betül Bolat, Ecem Yerman ve Sena Gökçeoğlu

Küratör: Sena Gökçeoğlu

Sergi Tarihi: 22 Ekim – 19 Kasım 2021

Sergi ve Eserler Hakkında İletişim: senagokceoglu@gmail.com

Sena Gökçeoğlu küratörlüğünde 3 genç sanatçının eserlerinden oluşan “İktidarsız Ev”, bu genç sanatçıların, bilinçaltında sakladıkları, bilinçdışından kendilerine yüklenenler ile kısıtlama, sınırlama ve baskı altında tutulma politikalarını izleyiciye sunmayı hedefliyor.

Sanatçıların, kendi bedenlerinde ve yaşadığı alanlarda hissettiği duyguları dışa vurduğu eserlerde, iktidar tarafından sürekli gözetlenme, denetlenme durumunu, toplumsal cinsiyet rolleri ve ırk, sınıf, cinsiyet vb. ile “kimliklendirilme” durumlarına karşı, yapıtlarda “kimliksizlik”i savunuyor.

Betül Bolat (1994, İstanbul) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Halen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir.

Sanatçının, heykel, performans, enstalasyon, fotoğraf gibi medyumları kullanması çok yönlü hareket etmesini sağlamıştır. Yapıtlarında dil, iktidar, ilişkiler ve ikilikler gibi kavramları sorgulayarak yeni bir dil arayışı içerisindedir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli karma sergi, festival, fuar etkinlikleri ve sempozyumlarda yer almıştır.

Ecem Yerman (1993, İstanbul) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı ve yüksek lisans eğitimini 2019’da tamamladı.

2019’dan bu yana, Işık Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Eş zamanlı olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümde Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli karma sergilerde yer alan sanatçı, yapıtlarında figüratif bir dil kullanmaktadır. Yapıtlarının temasını, cinsel, ırksal, sınıfsal ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet rollerini beden politikaları üzerinden oluşturmaktadır.

Sena Gökçeoğlu (1994, Yozgat) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü, Nedret Sekban, Ahmet Umur Deniz Atölyesi’nden 2017 yılında mezun oldu. Ardından başladığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Yüksek Lisans Programı’ndan 2020 yılında mezun oldu.

Çelikel Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü 2012 yılından bu yana yürüttüğü Alev Topları Programı’nın ilk mezunlarından olan sanatçı, 2017 yılında ‘Base’ Projesi’nde yer aldı ve çeşitli karma sergi ve fuar etkinliklerinde eserleri sergilendi.

Çalışmalarında yer alan insan bedenini, retinal gözlemden uzak, anonim bir duygunun kimliksiz beden imgeleriyle ele almaktadır.