Heyûla

Anasayfa / Heyûla
Heyûla

Heyûla

Sanatçılar: Bengü Toksöz, Betül Bolat, Ebru Köreken, Ecem Yerman, Elif Aydemir, Emrah Önal, Hayri Ağan, İbrahim Özsözgün, Mehmet Ali Dinçer ve Sena Gökçeoğlu

Küratör: Sena Gökçeoğlu

Sergi Tarihi: 10 Eylül – 3 Ekim 2021

Sergi ve Eserler Hakkında İletişim: senagokceoglu@gmail.com

Heyûla, ele geçmeyen, belirli bir şekli olmadığı için korku veren ve bu yüzden kaçılan biçimsiz varlıktır. Örtülü olanda yer alan duygular, çoğu zaman korku duyulan ve ürkütücü olanlardır. Fakat aydınlatılmamış tek bir alan bırakmadan gölgelerinden sıyrılmaya çalışarak yaşayan dünyamız, gölgesiyle ancak bir bütünlük ve yeni bir anlam oluşturabilir.

Sena Gökçeoğlu küratörlüğünde 10 genç sanatçının çalışmalarından oluşan Heyûla, kapıların ardında kalan ve çoğu zaman bastırmaya çalışılan, barışılamayan gizil yanlarını aramayı, keşfetmeyi ve bunu bir deneyim alanı olarak sunmayı hedefliyor.

Bengü Toksöz (1981, İzmir) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü, Nedret Sekban Atölyesi’nden 2017 yılında mezun oldu. 2018 – 19 yıllarında İyilik için Sanat Derneği “Pasajda Bir Yıl” Projesi’nde çalıştı. Çalışmalarına İstanbul’da devam eden sanatçı çeşitli karma sergilerde yer almıştır.

Betül Bolat (1994, İstanbul) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Halen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir.

Sanatçının, heykel, performans, enstalasyon, fotoğraf gibi medyumları kullanması çok yönlü hareket etmesini sağlamıştır. Yapıtlarında dil, iktidar, ilişkiler ve ikilikler gibi kavramları sorgulayarak yeni bir dil arayışı içerisindedir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli karma sergi, festival, fuar etkinlikleri ve sempozyumlarda yer almıştır.

Ebru Köreken (1994, İstanbul) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü, Nedret Sekban Atölyesi’nden 2017 yılında mezun oldu.

Varoluş sancısının beden dilindeki ifadesini araştıran sanatçı, eserlerindeki imgeleri yaratırken ağırlıklı olarak kendi bedeninin aynadaki izdüşümünden yola çıkmaktadır. Çeşitli karma sergilere katılmış olup, çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.

Ecem Yerman (1993, İstanbul) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı ve yüksek lisans eğitimini 2019’da tamamladı.

2019’dan  bu yana, Işık Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Eş zamanlı olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümde Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli karma sergilerde yer alan sanatçı, yapıtlarında figuratif bir dil kullanmaktadır. Yapıtlarının temasını, cinsel, ırksal, sınıfsal ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet rollerini beden politikaları üzerinden oluşturmaktadır.

Elif Aydemir (1990, Bursa) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümünden 2015 yılında mezun oldu. 2008 – 2015 yılları arasında Nedret Sekban ve Ahmet Umur Deniz Atölyesi’nde resim eğitimi aldı. Akademik eğitiminden sonra resim çalışmalarına kendi atölyesinde İstanbul’da devam etmektedir. Birçok yarışmada sergileme ödülü ile 2014 yılında Lions Kulubü Yeni Arayışlar Yarışmasında üçüncülük ödülü almıştır.

İnsan ve kadına ait duygu durumlarını, psikolojik toplumsal sorunlarını, kaygılarını ve hayattaki duruşlarını; kimi zaman kalabalıklar içinde, kimi zaman salt bir beden yahut bir portre aracılığı ile kendi üslup algısıyla yansıtmaktadır. Doğanın coşkun ilhamla dolu lirik tavrını resimlerde kadınlarla özdeşleştirip kullanma ihtiyacı duymaktadır.

Emrah Önal (1993, İstanbul) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümünden 2018 yılında birincilik derecesiyle mezun oldu. 2018 – 2020 yılları arasında aynı kurumda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2021 yılında da aynı kurumda Sanatta Yeterlilik Programı’na başlamıştır.

Heykellerinde insanın sosyal yapısı, ilişkileri ve bir arada var olmak fikri üzerine yoğunlaşan sanatçı, çeşitli karma sergi ve sempozyumlara katılmıştır.

Hayri Ağan (1983, Trabzon) 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü, Neş’e Erdok, Nedret Sekban, Ahmet Umur Deniz Atölyesi’nden mezun oldu. 2006 yılında, aynı Üniversitenin, Resim Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2010 yılında Urbino Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam etti, İtalya’da yaşadı. Burada resim sanatı üzerine araştırmalar yaptı, Gravür Atölyesi’nden sertifika aldı. 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlik Programı’nı tamamladı ve 2018 yılında aynı Üniversite’nin Resim Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı.

7 ayrı kişisel sergi açan sanatçı, 90 üzerinde yurt içi/yurt dışı karma sergiye katılmış ve 5 resim yarışmasından ödül kazanmıştır.

İbrahim Özsözgün (1994, Diyarbakır) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. 2018 yılından bu yana, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Resimlerinde insan figürünü merkez aldığı temalarıyla kişisel imgelerini oluşturmaktadır. Çeşitli karma sergi ve fuar etkinliklerinde eserleri sergilenen sanatçı, 2015 yılında Ulus/İstanbul Lions Kulübü’nün ‘Yeni Arayışlar’ yarışmasında birincilik ve 2016 yılında Ahmet Merey Resim Yarışması’nda Başarı ödülü kazanmıştır.

Mehmet Ali Dinçer (1988, İstanbul) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldu. 2017 yılında ‘Pasajda Bir Yıl’ Projesi’nde ve çeşitli karma sergi ve fuar etkinliklerinde yer aldı. Sanatçı, çalışmalarına Kadıköy’deki atölyesinde devam ediyor.

Sena Gökçeoğlu (1994, Yozgat) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü, Nedret Sekban, Ahmet Umur Deniz Atölyesi’nden 2017 yılında mezun oldu. Ardından başladığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Yüksek Lisans Programı’ndan 2020 yılında mezun oldu.

Çelikel Eğitim Vakfı’nın 2012 yılından bu yana yürüttüğü Alev Topları Programı’nın ilk mezunlarından olan sanatçı, 2017 yılında ‘Base’ Projesi’nde yer aldı ve çeşitli karma sergi ve fuar etkinliklerinde eserleri sergilendi.

Çalışmalarında yer alan insan bedenini, retinal gözlemden uzak, anonim bir duygunun kimliksiz beden imgeleriyle ele almaktadır.