Devir

Anasayfa / Devir
Devir

Devir

Gizem Karakaş’ın inisiyatifiyle gerçekleşen proje süresince, her ay bir sanatçı olmak üzere, toplam 12 sanatçı sergi mekanını bir atölye olarak kullanarak mekana özgü işler üretecekler. Sanatçılar atölye sürelerini doldurduktan sonra ürettikleri iş(ler)i mekana yerleştirecekler ve bir yılın sonunda Ocak 2020’de sergi aynı isimle açılacak. Sergi aynı zamanda Galeri 5’in 10. yıl sergisi niteliğinde olacak.

“Devir” projesi bireysel ve kolektif üretim, izleyici ve üretici, sınırlar ve özgürlük alanları arasındaki dinamikleri araştırıyor. Bu bağlamda projede yer alan sanatçıların seçimi bir “devir” sistemi ile belirleniyor olacak: Ocak ayında projeyi başlatmak üzere seçilen sanatçı, Şubat ayında mekanı kendisinden devralacak sanatçıya karar verirken, Şubat ayında çalışacak sanatçı, Mart ayında kendisi takip edecek olanı belirleyecek vs. Projeyi başlatmak üzere Ocak ayı için Gizem Karakaş tarafından seçilen ilk sanatçı ise Merve Ünsal.

Sanatçılar üretimlerini içinde bulundukları mekanı, onu çevreleyen insanları, ilişkileri, dinamikleri sorgulayarak ve kendilerinden önce yapılan işlerin devamlılığını düşünerek ele alıyor olacaklar. Her ay başında, bir sanatçı mekandan ayrılıp bir diğeri mekana girerken bir devir teslim söyleşisi düzenlenecek. İzleyiciye açık olarak yapılacak bu söyleşide, ayrılan sanatçı işi ve süreci ile ilgili bir sonraki sanatçıyı bilgilendirirken yeni gelen sanatçı ona sorularını iletiyor olacak.

 

Merve Ünsal Hakkında

İşlerinde metin ve fotoğraf mecralarını biçimlerinin ötesinde kullanmaya çalışan Merve Ünsal, lisans eğitimini Princeton Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Görsel Sanatlar, yüksek lisans eğitimini Parsons The New School for Design’da fotoğraf alanında tamamladı. Online yayıncılık inisiyatifi m-est.org’un kurucu editörü olan sanatçı, Delfina Vakfı (Londra), PRAKSIS (Oslo), Banff Centre (Banff), Homework Space (Beyrut) vb. araştırma ve misafirlik programlarına katıldı. Berlin, Beyrut, Boston, Delhi, Kahire, Londra ve New York’ta pek çok sergiye katılan Ünsal, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

 

Lara Ögel Hakkında

Lara Ögel sanatsal pratiğinde kağıt işlerden videoya farklı medyumlar ile çalışarak mekan ve bağlam farkındalıklı yerleştirmeler düzenler. Lisans eğitimini Clark Üniversitesi’nde Film ve İletişim Bölümünde tamamladı. Londra Slade School of Fine Art’da Intensive Summer Foundation’a katıldı. PRAKSIS (Oslo), Beirut Art Residency (Beyrut) misafir sanatçı programlarında yer almıştır. Beyrut, Hasselt, Paris, Leipzig, Basel, Atina, New York, Amsterdam’da işleri gösterildi. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

 

Sena Başöz Hakkında

Sena Başöz İstanbul’da yaşayan görsel sanatçı ve yönetmen.
2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisansını, 2010 yılında Bard College Film ve Video Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Son dönem sergileri arasında DEPO İstanbul’da gerçekleşen kişisel sergisi “Hafiflemeye Dair”, Tokyo Metropolitan Müzesi’ndeki “Sessiz Diyalog”, 13. Sharjah Bienali İstanbul Projesi “Bahar” ve Memphis Gallery-Linz (Lisa Truttman ile) yer alıyor. Filmleri, Cannes Film Festivali, Crossing Europe, Jihlava IDFF ve Gran Paradiso gibi pek çok festivalde gösterildi. Cité Internationale des Arts, Paris’te ve Atelierhaus Salzamt, Linz’de misafir sanatçı programlarına katıldı.

 

Merve Ertufan Hakkında

Merve Ertufan (1985, İstanbul) genellikle video ve ses ile çalışmaktadır. İnsan ilişkilerindeki dinamikler ile ilgilenip, özellikle diyaloglara odaklanır. Ashkal Alwan’daki Home Workspace Programı’na katılmış (2015-2016), Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar programını ve Konstfack’taki Art in the Public Realm programını bitirmiştir. Grup sergileri arasında Magasin CNAC’de “Take You There Radio”, SPOT Üretim Fonu ile “PRODUCE 2”, Wilhelm-Hack Müzesi’nde “Liebe”, Tankut Aykut Galeri’de “Character”, Co-pilot’ta “Suspended Song”, Tanas’ta “ISKELE 2. The Unanswered Question”, Arter’de “Envy, Enmity, Embarrassment” ve Verkstad’da “Repeaters” yer almaktadır.

 

Burcu Yağcıoğlu Hakkında

Burcu Yağcıoğlu 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümündeki lisans eğitiminin ardından Sabancı Üniversitesi Görsel Sanat ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Goldsmiths Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde ikinci yüksek lisans eğitimi için Londra’ya taşındı. Mezuniyetinin ardından 6 sene daha Londra’da yaşadıktan sonra 2016 senesinde İstanbul’a geri taşındı. Su an İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Burcu Yağcıoğlu’nun pratiği desen, video, kolaj ve resim gibi çeşitli disiplinleri kapsar. İsleri ağırlıklı olarak yaratıcılığa ve spekülasyona açık kaynaklarlar olarak  biyolojik süreçler üzerine kuruludur. Pratiğindeki biyoloji kadar önemli diğer bir kaynak ise kolajdır. İşlerinde kolaj imgeleri bilgiye, kelimeleri maddeye, yeniyi eskiye ve metni hikayelere bağlamak için kullandığı hem pratik hem de kavramsal bir araçtır.

Yağcıoğlu, Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli sergilere katılmıştır ve çalışmaları çeşitli koleksiyonlarda yer bulmuştur. Bazı yakın donem sergileri; She Lacked Only One Defect To Be Perfect, Museu do Trabalho, (Brezilya, 2019), Kagit, Pilevneli Project, (İstanbul, 2019), Ortak Manzarada Buluşma, Akaretler ArtWeek (Istanbul, 2019), Iceride, Galerist (Istanbul, 2018), Parça/Bütün (ArtOn, 2018), Bahar (Sharjah Bienali, 2017), Göremediğimiz Tüm Işıklar, Galerist, (Istanbul, 2017), Jikji, Golden Seed (Kore, 2016), Ohne (Vienna,2016)

 

Sibel Horada Hakkında

2003 yılında Brown Üniversitesi, Görsel Sanatlar Bölümü’ndeki lisans eğitimini tamamlayan Sibel Horada, çalışmalarında kişisel ve kolektif olanın tarihine odaklanır. 2011’de Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlayan sanatçı çalışmalarında, form ve metin birlikteliğinden beslenir. Sanatçı üretimleri için tarihi malzemeden doğaya kadar çeşitli alanlarda arşiv çalışmaları ve araştırmalar da gerçekleştirir. Zaman içinde yitirilerek durağan bir hale gelip belleği oluşturan her şey, Horada’nın üretimi için hareket noktası olduğu andan itibaren, canlı dinamik bir hal kazanır. Bellek, sürekli keşfedilerek ve sürecin akışı içinde yeniden üretilerek, fiziksel ve görsel bir yapı kazanır. Dolayısıyla eserleri salt geçmişi değil, güncel fikrinden geleceğe uzanan zamanı temsil için belleğin biçimleri arasında dolaşır. Kavramsal ve sembolik göndermelerle yüklü yorumlamaları akış içinde okunabilen Horada, anlatısını şiirsel bir duyarlılıkla görselleştirir.