Devir

Anasayfa / Devir
Devir

Devir

Gizem Karakaş’ın inisiyatifiyle gerçekleşen proje süresince, her ay bir sanatçı olmak üzere, toplam 12 sanatçı sergi mekanını bir atölye olarak kullanarak mekana özgü işler üretecekler. Sanatçılar atölye sürelerini doldurduktan sonra ürettikleri iş(ler)i mekana yerleştirecekler ve bir yılın sonunda Ocak 2020’de sergi aynı isimle açılacak. Sergi aynı zamanda Galeri 5’in 10. yıl sergisi niteliğinde olacak.

“Devir” projesi bireysel ve kolektif üretim, izleyici ve üretici, sınırlar ve özgürlük alanları arasındaki dinamikleri araştırıyor. Bu bağlamda projede yer alan sanatçıların seçimi bir “devir” sistemi ile belirleniyor olacak: Ocak ayında projeyi başlatmak üzere seçilen sanatçı, Şubat ayında mekanı kendisinden devralacak sanatçıya karar verirken, Şubat ayında çalışacak sanatçı, Mart ayında kendisi takip edecek olanı belirleyecek vs. Projeyi başlatmak üzere Ocak ayı için Gizem Karakaş tarafından seçilen ilk sanatçı ise Merve Ünsal.

Sanatçılar üretimlerini içinde bulundukları mekanı, onu çevreleyen insanları, ilişkileri, dinamikleri sorgulayarak ve kendilerinden önce yapılan işlerin devamlılığını düşünerek ele alıyor olacaklar. Her ay başında, bir sanatçı mekandan ayrılıp bir diğeri mekana girerken bir devir teslim söyleşisi düzenlenecek. İzleyiciye açık olarak yapılacak bu söyleşide, ayrılan sanatçı işi ve süreci ile ilgili bir sonraki sanatçıyı bilgilendirirken yeni gelen sanatçı ona sorularını iletiyor olacak.

 

Merve Ünsal Hakkında

İşlerinde metin ve fotoğraf mecralarını biçimlerinin ötesinde kullanmaya çalışan Merve Ünsal, lisans eğitimini Princeton Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Görsel Sanatlar, yüksek lisans eğitimini Parsons The New School for Design’da fotoğraf alanında tamamladı. Online yayıncılık inisiyatifi m-est.org’un kurucu editörü olan sanatçı, Delfina Vakfı (Londra), PRAKSIS (Oslo), Banff Centre (Banff), Homework Space (Beyrut) vb. araştırma ve misafirlik programlarına katıldı. Berlin, Beyrut, Boston, Delhi, Kahire, Londra ve New York’ta pek çok sergiye katılan Ünsal, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

 

Lara Ögel Hakkında

Lara Ögel sanatsal pratiğinde kağıt işlerden videoya farklı medyumlar ile çalışarak mekan ve bağlam farkındalıklı yerleştirmeler düzenler. Lisans eğitimini Clark Üniversitesi’nde Film ve İletişim Bölümünde tamamladı. Londra Slade School of Fine Art’da Intensive Summer Foundation’a katıldı. PRAKSIS (Oslo), Beirut Art Residency (Beyrut) misafir sanatçı programlarında yer almıştır. Beyrut, Hasselt, Paris, Leipzig, Basel, Atina, New York, Amsterdam’da işleri gösterildi. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

 

Sena Başöz Hakkında

Sena Başöz İstanbul’da yaşayan görsel sanatçı ve yönetmen.
2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisansını, 2010 yılında Bard College Film ve Video Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Son dönem sergileri arasında DEPO İstanbul’da gerçekleşen kişisel sergisi “Hafiflemeye Dair”, Tokyo Metropolitan Müzesi’ndeki “Sessiz Diyalog”, 13. Sharjah Bienali İstanbul Projesi “Bahar” ve Memphis Gallery-Linz (Lisa Truttman ile) yer alıyor. Filmleri, Cannes Film Festivali, Crossing Europe, Jihlava IDFF ve Gran Paradiso gibi pek çok festivalde gösterildi. Cité Internationale des Arts, Paris’te ve Atelierhaus Salzamt, Linz’de misafir sanatçı programlarına katıldı.

 

Merve Ertufan Hakkında

Merve Ertufan (1985, İstanbul) genellikle video ve ses ile çalışmaktadır. İnsan ilişkilerindeki dinamikler ile ilgilenip, özellikle diyaloglara odaklanır. Ashkal Alwan’daki Home Workspace Programı’na katılmış (2015-2016), Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar programını ve Konstfack’taki Art in the Public Realm programını bitirmiştir. Grup sergileri arasında Magasin CNAC’de “Take You There Radio”, SPOT Üretim Fonu ile “PRODUCE 2”, Wilhelm-Hack Müzesi’nde “Liebe”, Tankut Aykut Galeri’de “Character”, Co-pilot’ta “Suspended Song”, Tanas’ta “ISKELE 2. The Unanswered Question”, Arter’de “Envy, Enmity, Embarrassment” ve Verkstad’da “Repeaters” yer almaktadır.

 

Burcu Yağcıoğlu Hakkında

Burcu Yağcıoğlu 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümündeki lisans eğitiminin ardından Sabancı Üniversitesi Görsel Sanat ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Goldsmiths Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde ikinci yüksek lisans eğitimi için Londra’ya taşındı. Mezuniyetinin ardından 6 sene daha Londra’da yaşadıktan sonra 2016 senesinde İstanbul’a geri taşındı. Su an İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Burcu Yağcıoğlu’nun pratiği desen, video, kolaj ve resim gibi çeşitli disiplinleri kapsar. İsleri ağırlıklı olarak yaratıcılığa ve spekülasyona açık kaynaklarlar olarak  biyolojik süreçler üzerine kuruludur. Pratiğindeki biyoloji kadar önemli diğer bir kaynak ise kolajdır. İşlerinde kolaj imgeleri bilgiye, kelimeleri maddeye, yeniyi eskiye ve metni hikayelere bağlamak için kullandığı hem pratik hem de kavramsal bir araçtır.

Yağcıoğlu, Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli sergilere katılmıştır ve çalışmaları çeşitli koleksiyonlarda yer bulmuştur. Bazı yakın donem sergileri; She Lacked Only One Defect To Be Perfect, Museu do Trabalho, (Brezilya, 2019), Kagit, Pilevneli Project, (İstanbul, 2019), Ortak Manzarada Buluşma, Akaretler ArtWeek (Istanbul, 2019), Iceride, Galerist (Istanbul, 2018), Parça/Bütün (ArtOn, 2018), Bahar (Sharjah Bienali, 2017), Göremediğimiz Tüm Işıklar, Galerist, (Istanbul, 2017), Jikji, Golden Seed (Kore, 2016), Ohne (Vienna,2016)

 

Sibel Horada Hakkında

2003 yılında Brown Üniversitesi, Görsel Sanatlar Bölümü’ndeki lisans eğitimini tamamlayan Sibel Horada, çalışmalarında kişisel ve kolektif olanın tarihine odaklanır. 2011’de Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlayan sanatçı çalışmalarında, form ve metin birlikteliğinden beslenir. Sanatçı üretimleri için tarihi malzemeden doğaya kadar çeşitli alanlarda arşiv çalışmaları ve araştırmalar da gerçekleştirir. Zaman içinde yitirilerek durağan bir hale gelip belleği oluşturan her şey, Horada’nın üretimi için hareket noktası olduğu andan itibaren, canlı dinamik bir hal kazanır. Bellek, sürekli keşfedilerek ve sürecin akışı içinde yeniden üretilerek, fiziksel ve görsel bir yapı kazanır. Dolayısıyla eserleri salt geçmişi değil, güncel fikrinden geleceğe uzanan zamanı temsil için belleğin biçimleri arasında dolaşır. Kavramsal ve sembolik göndermelerle yüklü yorumlamaları akış içinde okunabilen Horada, anlatısını şiirsel bir duyarlılıkla görselleştirir.

 

Gül Ilgaz Hakkında

Gül Ilgaz 1962 yılında İstanbul’da doğdu. Sanat eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde tamamladı. 1990 yılından günümüze çalışmalarında; fotografik imgeler, video projeler ve mekan yerleştirmeler kullanır. Fotografı sanatsal çalışmalarında bir aracı olarak kullanan sanatçı, “Foto İstanbul”, “Beni Bul” Aksanat“ Photopolis” Kanada da fotograf sergilerinde yer almakla  birlikte, ABD de birçok Sanatsal çalıştaylara katılmış, Kanada Banff Center “Informal Achitecture Residency” programında yer aldı. Çalışmaları 50. Venedik Bienalinde Türkiye Pavyonunda sergilenmiş. İspanya, Fransa, Kanada, ABD, Belçika, Makedonya, Bulgaristan, Çin, Kore, Slovenya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde grup sergilerine katıldı. Fotograf çalışmaları İstanbul Modern Sanat Müzesinin daimi koleksiyonunda yer almakla birlikte, pekçok yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda da yer alır.

Melis Bilgin Hakkında

Mesrure Melis Bilgin 1980 İstanbul doğumlu sanatçı ve akademisyen.

Özel Amerikan Robert Lisesi’nin ardından Bennington College’da görsel sanatlar ve tiyatro alanında başladığı lisans eğitimini tiyatro alanında bitirdi; İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde sinema alanında yüksek lisans ve sanatta yeterliğini tamamladı.

New York’ta çeşitli oyun, müzikal ve operalarda yönetmen, yardımcı yönetmen ve dramaturg olarak görev aldı, Ridge Theatre’ın BAM’de sahnelenen “Klinghoffer” isimli operasında yardımcı yönetmenlik yaptı. Amsterdam, Berkeley, Ljubljana, Mannheim, Milano, Paris, Prag, Rotterdam, Varna da aralarında olmak üzere yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli sergi ve festivallerde yapıtları sergilendi. İstanbul Modern, CerModern ve İstanbul Film Festivali’nde de video çalışmaları gösterilen sanatçının “Tetrist” isimli kısa animasyon filmiyle çeşitli uluslararası ve ulusal ödülleri bulunuyor.

Disiplinlerarası çalışan sanatçı İstanbul’da yaşıyor; kısa film, animasyon, video performans ve görsel sanatlar alanlarında üretiyor, yazıyor ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

 

Özgür Demirci Hakkında

Özgür Demirci (1982), üretimini çeşitli materyallerle sürdüren sanatçının çalışmalarının büyük kısmını videolar, performanslar, objeler, enstalasyonlar ve mekana özgü yerleştirmeler oluşturuyor. Demirci, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Bileşik Sanatlar Bölümünden 2008’de mezun oldu, yüksek lisansını C:Art:Media alanında Göteborg, Valand Güzel Sanatlar Akademisi’nde 2010’da tamamladı. Sanatçı halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Bölümünde Sanatta Yeterlik yapmaktadır. Sanatçının seçili sergileri arasında: Trumbauer Aile Koleksiyonu, Kasa Galeri, İstanbul (2017) Survival Kit, Space Debris, İstanbul – Cultural Transit Foundation, Yekaterinburg, Rusya (2017); 8. Makedox Film Festivali, Üsküp Makedonya(2017); 36. İstanbul Film Festivali (2017); En Masse: Books Orchestrated, The Center for Book Arts, New York, Amerika(2017); Un Coup de Dés Jamais N’Abolira Le Hasard, Pilot Galeri, İstanbul(2016); PAS, Galeri Miza, Tiran, Arnavutluk (2016); Kassel Dokfest, Kasseler Kunstverein, Kassel, Almanya (2015); İthaf Edilmiş, Öktem&Aykut Galeri, İstanbul (2015); Stay With Me, Weserburg Müzesi, Bremen, Almanya (2014); Migrating University of Mickiewicz, Adam Mickiewicz Müzesi, İstanbul (2014); Check Point, Depo, İstanbul (2013); Uçaklar, Trenler, Otomobiller ve Gemiler, SALT, İstanbul (2011) bulunmaktadır. Sanatçı bu yıl ilki düzenlenen Saha Studio misafir sanatçı programı bünyesinde çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

Ayşe İdil İdil Hakkında

Ayşe İdil İdil lisans eğitimini Şikago Sanat Enstitüsü’nde tamamladı. İdil’in, yapay ile orjinalin yaratabildiği benzer duygulanımları ve samimiyet olasılığını araştırdığı çalışmaları, çeşitli ilişkilendirmeler ve tercümelerde rastlanan kopukluklara işaret eder. Son çalışması Hep açık, olmayan kapı, Aralık, 2018’de Poşe’de gösterildi. Sergideki iştirakçilerinden Deniz Kırkalı ile Babakele, Çanakkale’de Garp Sessions isimli Alternatif Kılavuzlar teması üzerine kolektif öğrenme, düşünme ve sindirme metodlarını deneyimledikleri araştırma programını düzenledi. Halen Radyo Modyan’da serbest çağrışım ve beklenti üzerinden müzik kurguladığı Mehtapta Safari ve Larissa Araz ile kültür ve sanat alanında çeşitli hizmetler sunan kişilerle buluştukları Kirli Çakı programlarını sunuyor.

Burak Kabadayı Hakkında

İstanbul’da yaşıyor. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Solo sergileri: 24 saat, Pasaj ve 20’sinden Sonra Mixer Açık Depo. Grup sergileri arasında: Hiçbir Şey Görememek, Alt Art Space; Bir Yaşam Aralığında, Adahan-1; Grid, Mixer; Sınırlar Yörüngeler 17, Depo; GYF VI, Zilberman Galeri; Local & Global Discourses, California College of Arts. 2017 yılında İstanbul Bienali, Liverpool Bienali ve Protocinema işbirliği ile gerçekleşen Eğitim Değişim Programı kapsamında bir çalışma gerçekleştirdi.

Berkay Tuncay Hakkında

Berkay Tuncay (İstanbul, 1983) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nde aldığı lisans eğitiminin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanat pratiği, çevrimiçi dolaşımda olan kültürel kodları kopyalamak, birleştirmek ve dönüştürmek yoluyla İnternet’in küresel toplum üzerindeki çok katmanlı etkilerinin araştırılması üzerinde şekillenir. Tuncay, Gastatelier NRW, Düsseldorf (2018), Cite des Arts, Paris (2014) ve Art Center, Istanbul (2011-2013) gibi çeşitli sanatçı misafir programlarına katıldı. Sanatçının kişisel sergileri şunlardır; Getting Away With It All Messed Up, Display, Berlin, (2018); Hayat, Sen Sevimli Kedi Videoları İzlerken Başından Geçenlerdir, Gaia Gallery, Istanbul (2016) WE ARE ACCIDENTS WAITING TO HAPPEN, 49A, İzmir (2013), I’M SORRY, BECAUSE I DANCE, De Kijkdoos, Amsterdam (2011).